Avís legal

Condicions generals de venda i cancel·lació

Per a reservar un allotjament cal efectuar un pagament acompte del 50% de l’import total.

La reserva serà definitiva en el moment que rebem aquest import. Al dia següent de la vostra arribada, caldrà pagar la resta de l’estada prèviament reservada. En cas d’incompareixença, la direcció disposarà de la vostra reserva un cop transcorregudes 24 hores de la data prevista d’arribada. A la vostra sortida, heu de deixar el vostre allotjament en perfecte estat (es requerirà una fiança de 50€ en metàl·lic que us serà tornada a la sortida).

Taxa Turística: 0,50€/ persona a partir de 17 anys/nit (sobre un màxim de 7 nits).

Normes de cancel·lació:

En la majoria dels casos, la cancel·lació d’una reserva implica unes determinades despeses.

Les condicions aplicables són les següents:

Anul·lació fins a 42 dies antes de la sortida: 30% de l’import total de l’estada

Anul·lació entre el 42è dia (inclòs) i el 28è dia abans de la sortida: 60% de l’import total de l’estada.

Anul·lació entre el 28è dia (inclòs) i la data de sortida: 90% de l’import total de l’estada.

Anul·lació el dia de la sortida i en cas de no presentació: 100% de l’import total de l’estada

En tot cas, la cancel·lació o anul·lació, per les causes que sigui, comportarà per a l’usuari com a mínim uns costos del 10% sobre l’import pagat a compte.

En el moment en què el client formalitza la seva reserva, accepta també aquestes normes de cancel·lació.

Avís legal

1. DADES D’EMPRESA / ENTITAT

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa/entitat:

Nom de l’empresa: MOOREA SL – CÀMPING LA TORRE DEL SOL

NIF: B-58474214

Adreça social: N-340 km 1.136 / 43300 MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona).

Telèfon: 977810486

Adreça electrònica: info@latorredelsol.com

Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Reg. Merc. Barcelona, Tom 23978, Foli 77, Full nº B-58847

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el marc del complimient de la legislació vigent, recollida a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)(1), l’objecte de la qual és garantir i protegir, en referència al tractament de Dades, les llibertats i drets fonamentals de les persons físiques, i especialment al seu honor i intimitat personal, MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL informa els seus usuaris que:

MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives segons disposa la normativa vigent.

Les Dades de Caràcter Personal que es recullen en el/els formulari/s d’informació i/o contractació d’aquesta web site de MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als fitxers anomenats (per exemple: "Contacte i seguiment de clients", etc.), degudament registrats a l’Agència de Protecció de Dades (APD), la titularitat dels quals corresponen a MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual en el cas que s’estableixi amb MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL així com el desenvolupament de les tasques d’informació, formació, comercialització (aquesta darrera sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies de l’empresa.

MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades que ens faciliten.

L’usuari podrà, en tot moment, exercir els drets reconeguts a la LOPD (1), d’accés, rectificació, cancelació i oposició. Pot exercir aquests drets adreçant-se per escrit o per correu electrònic a MOOREA SL – CAMPING LA TORRE DEL SOL N-340 km 1.136 / CP 43300 MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona) o a info@latorredelsol.com

3. VARIS

A. MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL utilitza cookies que restaran emmagatzemats en el vostre ordinador. Els cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al vostre, però que no ens proporcionen informació ni sobre el vostre Nom, ni de qualsevol de les seves Dades de caràcter personal.

B. MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL podrà modificar, sense avís previ, la informació que conté aquesta web, aixió com la seva configuració i presentació.

C. MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL es compromet a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA a través d’aquest mitjà.

A aquests efectes, per tant, no seran considerades com a publicitat enganyosa les errades formals o numèriques que es puguin trobar en els continguts de les diferents seccions o pàgines de la web de MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incomplerta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions o pàgines. MOOREA SL – CÁMPING LA TORRE DEL SOL, com a conseqüència del què disposa aquest apartat, es compromet a nomenar les errades tan bon punt en tingui coneixement.

(1) Llei Órganica de Protecció de Dades

Background Image